technologie

IMG_8454.JPG IMG_8458.JPG

Technologie

DTP studio:  

5 pracovních stanic, CTP Xanté, osvit. jednotka ECRM

Tiskárna:     

Heidelberg Speedmaster SM - 52

Heidelberg Speedmaster SM - 54

Knihárna:    

Linka V1 - Horizon s 20 stanicemi

Linka V1 - Nagel s 16 stanicemi

Lepička na vazbu V2 - Horizon

Laminovací stroj Foliant Gemini s hydraulickým přítlakem

Falcovací stroj Stahl

Výsekový stroj Strati

Vazba Twin vare

Vrtání Nagel

Agentura NP v.o.s.
náměstí Hrdinů 612
686 03 Staré Město
podrobné kontakty
tel: +420 572 555 570
fax: +420 572 420 859
info@agenturanp.cz